Konjičko društvo “Knez Mihailo”

Konjičko društvo “Knez Mihailo” je dobrovoljno organizacija koja se bavi odgojem rasnih konja, unapređenjem narodnog konjarstva i organizacijom sportskih takmičenja kao svojom osnovnom delatnošću. Svoju delatnost Društvo obavlja preko sekcije, koje su angažovane na unapređenju konjarstva u stiskom i moravskom kraju , kao i na edukaciji članstva.

Glavna delatnost Društva je organizacija konjičkih takmičenja. U tom cilju Društvo organizuje 5 trkačkih dana u toku godine I to: početkom maja, 7. Jula, dva trkačka dana u okviru Ljubičevskih konjičkih igara prvog vikenda u septembru i sredinom oktobra u čast oslobođenja grada.

Pored galopskih i kasačkih trka i utakmica u preskakanju prepona (na LJKI),   Društvo se bavi i organizacijom utakmica u daljinskom jahanju endurance. U ovoj, kod nas, novoj disciplini Konjičkog sporta članovi Konjičkog društva ostvarili su izuzetne rezultate.

Društvo se bavi i odgojem rasnih konja. Požarevački hipodrom je najstariji sportski objekat u Požarevcu i okolini. Njegova izgradnja započeta je 1892. godine, iste godine kada je osnovan odbor Dunavskog kola jahača za požarevački okrug, a prve trke na njemu održane su već naredne 1893. godine. Požarevački hipodrom danas spade u red najuređenijih sportskih objekata ove vrste u Srbiji. Nalazi se na udaljenosti od oko 3 km od centra grada. Prostire se na površini od oko 50 ha Ima sve uslove za organizovanje svih vrsta konjičkih takmičenja.

Sportski deo čine dve trkačke staze i to: galopska, travnata, staza duga 1550 m, kasačka staza, sa šljakastom podlogom duga 1400 m i skakalište za preponske utakmice. Obe trkačke staze i skakalište su “A” kategorije.

Zvanični sajt društva   http://www.kdknezmihailo.org.rs/

 

Konjičko društvo „Knez Mihailo“
Ilije Gojkovića b.b.
12000 Požarevac

+381 12 555 323
+381 12 555 385