Ljubičevski višeboj

Pored galopskih i kasačkih trka, takmičenja u preskakanju prepona, izložbe konja i trka zaprega, ova manifestacija ima i jedinstveno takmičenje u svetu, a to je – Ljubičevski višeboj..

U ovom  atraktivnom takmičenju   hrabri vitezovi na konjima se nadmeću  u  pet  tradicionalnih disciplina.

Gađanje topuzom – zadatak takmičara je da rastojanje od 50 m pređu za najviše pet sekundi i izvrše gađanje topuzom u gong. Topuz se izbacuje zamahivanjem preko glave. Bočno rastojanje takmičara je tri metera..

 

Gađanje strelom – takmičari rastojanje od 58m preleze za maksimalno vre-me od 5,5 sekundi i gađaju u postavljenu metu sa rastojanja od osam me ta ra. Pogodak je važeći samo ako vrh strel e dodirne i zabode se u metu.

 

Kurirsko jahanje – takmičari u što kraćem vremenu na rastojanju od 100 m u odlasku i povratku predaju i primaju poruku. Obavezni su da se vrate na konju i sa kurirskom torbicom koja pri odlasku i povratku mora da bude dijagonalno prebačena preko ramena.

Gađanje kopljem – takmičari su obavezi da u ovoj disciplini rastojanje od 50 m pređu za najviše pet sekundi i gađaju u metu sa rastojanja od osam metara. Pogodak je važeći ako vrh koplja ostavi trag ili se zabode u metu..

 

Seča sabljom – takmičar treba da pređe rastojanje od 68 m za najviše sedam sekundi i izvrši skidanje figure glave sa postolja, seču duleka na postolju, probi-janje mete prečnika 30 cm postavljene na tlu. Sablja se drži ispred tela, a seča se vrši odozgo.

 

U svakoj od disciplina takmičari osvajaju bodove, a poseban sudijski žiri za pobednika proglašava takmičara sa najviše osvojenih bodova. Učesnici višeboja su samo takmičari sa teritorije opštine Požarevac, koji su lični vlasnici konja ili korisnici konja KD „Knez Mihailo“ i drugih odgajivača.

Najbolji srpski plivač Milorad Čavić postao je prvi počasni vitez od Ljubičeva. Čaviću je u beogradskom Medija centru 27.08.2007. godine uručena svečana povelja, tradicionalni plašt i unikatna vojna sablja, koju će Odbor Ljubičevskih konjičkih igara i grad Požarevac dodeljivati našim najboljim sportistima, onima koji budu