Победници вишебоја

1964 Мирослав Буковчић 1991. Синиша Стокић
1965. Живота Прокић 1992. Раде Миловановић
1966. Зоран Миљковић 1993. Душан Миљковић
1967. Зоран Миљковић 1994. Слободан Симоновић
1968. Војислав Трифуновић 1995. Војин Мчрковић
1969. Рајко Голић 1996. Небојша Дозет
1970. Љубиша Петровић 1997. Синиша Стокић
1971. Рајко Голић 1998. Драгиша Мaрковић
1972. Петар Урошевић 1999. Даворин Живковић
1973. Мирослав Ранђеловић 2000. Небојша Дозет
1974. Бранислав Ђурић 2001. Небојша Дозет
1975. Петар Урошевић 2002. Љубиша Петровић
1976. Бранислав Ћурић 2003. Малиша Вујчић
1977. Драган Николић 2004. Даворин Живковић
1978. Рајко Голић 2005. Даворин Живковић
1979. Раде Миловановић 2006. Слађан Младеновић
1980. Зоран Ивић 2007. Синиша Стокић
1981. Љубиша Петровић 2008. Даворин Живковић
1982. Синиша Стокић 2009. Бобан Јанићијевић
1983. Раде Миловановић 2010. Синиша Стокић
1984. Раде Миловановић 2011.  Иван Станковић
1985. Зоран Ивић 2012. Синиша Стокић
1986. Зоран Ивић 2013. Иван Станковић
1987. Мирко Станковић 2014. Марко Миленковић
1988. Раде Миловановић 2015. Даворин Живковић
1989. Зоран Ивић 2016. Марко Миленковић
1990. Зоран Милошевић 2017. Марко Миленковић

2018. Марко Миленковић

2019. Андрија Стерђевић

Subscribe

Примајте најсвежије вести

Translate »