PRVE KONJIČKE TRKE na hipodromu u Požarevcu, izgrađenom 1892. godine na oko 50 hektara održane su 6. maja 1893. godine što je predstavljalo četvrti namen temeljac. Na programu su bile Zemljoradnična trka, Varoška trka. Podoficirska trna i Pobedna zemljoradnička trna. Učestvovalo je 60 grla vlasnika iz Požarevca, Velikog Gradišta, Kasidola, Šapina i Velikog Crnića.

Tribine tadašnjeg hipodroma bile su male i montažne do izgradnje današnjih betonskih. Izgradnjom tribina blizu galopske staze, posetioci hipodroma u Požarevcu mogli su bliže da posmatraju sportska takmičenja, a samim tim je i uzbuđenje bilo veće.

Požarevački hipodrom je jedan od najstarijih i najlepših sportskih objekata u Srbiji. Ima jednu galopsku, travnatu stazu, dugu 1550 m, i jednu kasačku stazu sa šljakastom podlogom dugu 1600 m, sa skakalištem za preponske utakmice. Obe staze kao i skakalište za preponske utakmice su „A“ kategorije.

Sportski deo hipodroma čini i betonska tribina koja prima do 10.000 gledalaca i koja je popravljena 2016. godine, prefarbana prvi putu istoriji postojanja i ukrašena muralima sa oslikanim konjima.

Sređene su štale, ograde, staze, uređeni prilazi, ofarbani električni stubovi, zamenjena pregorela rasveta.

Turistička organizacija Grada Požarevca kao nosilac marketing koncepcije Igara, odnosno celokupne organizacije istih. zajedno sa Gradom, ergelom “Ljubičevo” i Konjičkim klubom „Knez Mihailo“, nastoji da iz godine u godinu dovede što veći broj takmičara i posetilaca iz evropskih zemalja, promoviše Igre, ne samo zbog sportskog sadržaja, već kao jednu multi disciplinarnu manifestaciju koja uključuje veoma značajan segment ukupne turističke ponude Požarevca.

Reč je o običajima, tradiciji, kulturnim sadržajima. svemu onome po čemu nastojimo da steknemo svoj indentitet na međunarodnom turističkom tržištu. „Ljubičevske konjičke igre“ su ušle u šestu Deceniju postojanja kao međunarodna sportsko – turistička manifestacija nastala od spoja tradicije naroda stiškog i pomoravskog kraja i njihove večne ljubavi prema plemenitoj životinji – konju.
Ipak, konjičke igre danas ne čini samo program na hipodromu već i čitav niz pratećih manifestacija u gradu