Međunarodnoj turističko-sportskoj manifestaciji Ljubičevske konjičke igre prethodilo je osnivanje „Ljubičeva“, najstarije ergele u Srbiji.

Knez Miloš Obrenović je poklonio svoje imanje „Morava“ kod Požarevca državi pod uslovom da se na tom mestu napravi ergela.

Tako je 1853. godine na samo 5km od Požarevca nastala ergela Ljubičevo koja je dobila ime po kneginji Ljubici (ženi Kneza Miloša Obrenovića).

U Ljubičevu je podignut i Ljubičin konak i nekoliko štala gde je knez držao svoje konje.

U međuvremenu je ergela imala svoje uspone i padove, a bi početkom 20. veka izrasla u instituciju evropskog ranga i imala oko 500 grla.

Proslavili su je grla Ljubičevac, Kastor, Ramoz, Hajdžan. Spomenik podignut grlu Ljubičevac koji je osvajač „Tripl krune“ (nepobeđeni galoper), nalazi se i danas u Centru ove oaze mira i tišine kako je meštani često nazivaju.

Osnivanje ergele predstavljalo je kamen temeljac u razvoju konjarstva požarevačkog kraja, kako su se prama podacima iz turskog teftera 1467. godine u ljubičevskom ataru, u selu Derbendžinsko, organizovano gajila grla na ergelski način za potrebe vojske.

Uvek je srski narod u radiciji i predanjima gajio veliko poštovanje i ljubav prema konjima. Tu ljubav je pokazao i Miloš Obrenović koji je, između ostalog, kao svoj legat srpskome narodu zaveštao i ergelu u Ljubičevu.

Drugi kamen temeljac predstavljalo je formiranje Dunavskog kola jahača „Knez Mihailo“ 1892. godine koje je uspešno radilo na unapređenju kvaliteta konjarstva, izgrađivanja trkališta, a već sledeće godine su održane i prve trke i izložba konja. Ovo konjičko društvo danas postoji pod imenom „Knez Mihailo“ i sačuvalo je do današnjih dana duh konjarstva i konjičkog sporta u Srbiji.

Treći kamen temeljac predstavlja osnivanje manifetacije Ljubičevske konjičke igre (LJKI) 1964. godine.

Ova manifestacija se održava svake godine prvog vikenda u septembru na Hipodromu u Požarevcu. Presedan je bila 1988. godinakada su igra odložene za početak oktobra zbog pojave gripa među konjima. Sa dugogodišnjim kontiutetom održavanja igred danas predstavljaju važan elemenat turističke ponude grada i brend grada.