Voltižovanje dece

Gimnastika na konju (Vaulting) – disciplina na programu svetskog prvenstva, kontinentalnih, regionalnih i nacionalnih šampionata.
sportista izvodi figure na konju u pokretu. Cilj je da se pokaže lakoća i uvežbanost izvođenja figura kao i razvijen osećaj balansa i koordinacije pokreta tokom izvođenja radnji.

Voltižovanje je disciplina koju takmičari izvode na leđima konja .
Kao takva zahteva izuzetnu fizičku spremnost takmičara odnosno voltižera usaglašen i harmoničan odnos sa konjem i prvoklasni timski rad.

Voltižovanje je za gledaoce je pravi spektakl.

Veruje se da poreklo voltižovanja ima svoje tragove u igrama starih Rimljana gde su se veštine pravljenja akrobatskih figura pokazivale na leđima konja.